Plán práce ČRS Miřetice na rok 2021

Schůze výboru a rybářské stráže: První pátek v měsíci


Místo konání výborových schůzí: Hostinec v Miřeticích v 19:00  


Výroční členská schůze: 21.3 2021, Hostinec Švihov, začátek v 9:00 


Školení nových členů: Školení nových členu až do odvolání zrušeno 


Možnost odevzdání úlovkových lístků: 31.12.2021 v 10:00 - 12:00


Důležité upozornění:
Každá neomluvená neúčast na členské schůzi znamená, že stanovený limit 10 brig. hod. bude zvýšen o 5 hodin.
V případě nezaplacení členské známky do posledního dubna aktuálního roku, bude osoba brána jako NOVÝ člen se všemi povinnostmi nového člena !!!


Výdej povolenek pro rok 2021: 10.1 / 24.1 / 7.2 / 28.3 / 25.4   Rybářská chata Ležáky 8.00 - 11.30 hod
Úhrada povolenek v hotovosti - Každý si připraví stanovenou částku!!!
Mimo tyto termíny nebude nikomu povolenka vydána!!!
Ztráta brigádnického průkazu a jeho nové vydání úhrada 200,00 Kč


Případné změny nebo doplnění v plánu práce na rok 2021, budou včas zveřejněny ve vývěsní skřínce na rybářské chatě.