Plán práce ČRS Miřetice na rok 2022

Schůze výboru a rybářské stráže: První pátek v měsíci


Místo konání výborových schůzí: Hostinec v Miřeticích v 19:00  


Výroční členská schůze: 20.3 2022, Hostinec Švihov, začátek v 9:00 


Školení nových členů: 13.3.2022 v 9:00 - Rybářská chata Ležáky 


Možnost odevzdání úlovkových lístků: 31.12.2022 v 10:00 - 12:00


Důležité upozornění:
Každá neomluvená neúčast na členské schůzi znamená, že stanovený limit 10 brig. hod. bude zvýšen o 5 hodin.
V případě nezaplacení členské známky do posledního dubna aktuálního roku, bude osoba brána jako NOVÝ člen se všemi povinnostmi nového člena !!!


Výdej povolenek pro rok 2022: 9.1. / 23.1 / 6.2. / 27.3. / 24.4.  Rybářská chata Ležáky 8.00 - 11.30 hod
Úhrada povolenek v hotovosti - Každý si připraví stanovenou částku!!!
Mimo tyto termíny nebude nikomu povolenka vydána!!!
Ztráta brigádnického průkazu a jeho nové vydání úhrada 200,00 Kč


Případné změny nebo doplnění v plánu práce na rok 2022, budou včas zveřejněny ve vývěsní skřínce na rybářské chatě.