Důležité upozornění: Plánovaná brigada termín 17.5. 7:00 platí, roušky sebou

Plán práce ČRS Miřetice na rok 2020

Schůze výboru a rybářské stráže:
První pátek v měsíci


Místo konání výborových schůzí: hostinec v Miřeticích v 19:00


Výroční členská schůze: 15.3.2020 -- Hostinec Švihov, začátek v 9:00


Školení nových členů:  8.3. 2020 v 9:00 hod - Rybářská chata Ležáky


Možnost odevzdání úlovkových lístků: 31.12.2020 v 10:00 - 12:00 hod.


Důležité upozornění:
Každá neomluvená neúčast na členské schůzi znamená, že stanovený limit 10 brig. hod. bude zvýšen o 5 hodin.
V případě nezaplacení členské známky do posledního dubna aktuálního roku, bude osoba brána jako NOVÝ člen se všemi povinnostmi nového člena !!!


Výdej povolenek pro rok 2020:   Rybářská chata Ležáky 8.00 - 11.30 hod
Výdejní termíny rok 2020: 5.4.  /  19.4.  /  26.4. 
Úhrada povolenek v hotovosti - Každý si připraví stanovenou částku!!!
Mimo tyto termíny nebude nikomu povolenka vydána!!!


Případné změny nebo doplnění v plánu práce na rok 2020, budou včas zveřejněny ve vývěsní skřínce na rybářské chatě.